SALE

Save up to $250* on select Neato intelligent robot vacuums while supplies last!

Learn More

Your cart

Subtotal

Taxes and shipping calculated and discount codes entered at checkout Place your order Continue shopping

Robots Ship Free

30 day risk-free trial

24/7 Customer Support

ZOEKEN IN DE KENNISBANK

Waarmee kunnen we u helpen?

Vind antwoorden op veelgestelde vragen en andere informatie over het gebruik van de robotstofzuigers en accessoires van Neato.

Zonereiniging FAQ

Algemeen

Wat is zonereiniging?

Met zonereiniging kunt u uw robot de opdracht geven om een bepaald gebied op verzoek te reinigen.

Hebt u wat bloem gemorst tijdens het bakken?

Stuur uw robot dan naar de keuken om het op te ruimen.

Zonereiniging kan ook periodiek worden ingesteld om probleemgebieden regelmatig te reinigen.

Stel bijvoorbeeld in dat uw robot na het ontbijt rondom de eettafel reinigt, of de hal reinigt nadat uw kinderen zijn thuisgekomen van school.

U kunt de reiniging afstemmen op uw dagelijkse activiteiten.

 

Welke Neato-robots beschikken over de zonereinigingsfunctie?

Deze functie zal beschikbaar zijn voor de Botvac D7 Connected.

 

Wordt er bij zonereiniging rekening gehouden met No-Go-lijnen?

Ja, No-Go-lijnen kunnen in combinatie met zonereiniging worden gebruikt. Het toevoegen of verwijderen van zones heeft geen invloed op No-Go-lijnen. Uw robot zal zich altijd aan de No-Go-lijnen houden.

 

Kan de gebruiker een reiniging inplannen?

Ja, de gebruiker kan een zone voor reiniging inplannen. Dit is nuttig, want hiermee kan worden ingesteld dat de robot bepaalde zones vaker reinigt. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de robot het gebied rondom de eettafel reinigt nadat u hebt ontbeten. Daarnaast is het mogelijk om in te stellen dat de robot de hal reinigt nadat uw kinderen 's middags thuis zijn gekomen.

 

Kan snelladen in combinatie met zones worden gebruikt?

 

Ja. Wanneer de robot moet worden opgeladen, gaat deze daarvoor naar het basisstation om vervolgens terug te keren naar de zone om de reiniging te voltooien.

 

Hoe worden updates uitgevoerd?

 

Er verschijnt een melding in de app, waarin u wordt gevraagd om eerst uw app bij te werken (via de App Store of de Google Play Store). Vervolgens verschijnt in de app de melding dat de software van uw robot draadloos kan worden bijgewerkt. Velen stellen hun apparaten zo in, dat updates voor apps automatisch worden geïnstalleerd. In dat geval krijgt u alleen de melding voor het draadloos bijwerken van uw robot te zien.

 

Zones maken

 

Moet ik een nieuwe plattegrond maken om gebruik te kunnen maken van zonereiniging?

 

Nee, u kunt uw bestaande plattegronden gebruiken. In My Floor Plan, waarin u No-Go-lijnen hebt toegevoegd, kunt u nu ook zones maken.

 

Kan ik mijn zones een naam geven?

 

Ja. Hierbij kunt u kiezen uit een lijst vooraf ingestelde opties, of zelf een aangepaste naam maken.

 

Mag er overlap tussen zones zijn? Mag een zone zich geheel binnen een andere zone bevinden?

 

Ja, zones mogen overlappen en de ene zone mag zich helemaal binnen een andere zone bevinden. Sommige gebruikers willen bijvoorbeeld een keukenzone instellen, maar ook een kleinere zone met alleen het gebied rondom de eettafel. Dit is beide mogelijk. Wij raden echter af om al te veel overlap te gebruiken, omdat de plattegrond dan erg onoverzichtelijk kan worden.

 

Waar reinigt de robot wanneer ik een zone heb afgebakend?

 

Wanneer u een zone hebt afgebakend, wordt dat gebied op de plattegrond gearceerd. Deze arcering geeft aan waar de robot zal reinigen. Beslaat de zone twee gebieden die door een muur van elkaar gescheiden zijn, dan ziet u aan de arcering welk gebied zal worden gereinigd.

 

Kan ik een zone afbakenen die groter is dan een ruimte?

 

Ja. In dit geval arceert de app het gebied op de plattegrond waarin de robot zal reinigen.

 

Let op: de robot zal reinigen tot aan de rand van de zone. Wanneer u een zone afbakent die groter is dan een bepaalde ruimte en een open deur toegang biedt tot een gebied buiten die ruimte dat geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke plattegrond, reinigt de robot zowel het gearceerde gebied binnen de plattegrond als het aanvullende gebied buiten de plattegrond.

 

Reinigen met zones

 

Wat duidt de punt bovenaan de zone aan?

 

Met deze punt kunt u een zone selecteren voor reiniging of bewerking. Dit komt met name van pas bij het selecteren van een zone wanneer meerdere zones elkaar overlappen.

 

Hoeveel zones kan ik tegelijkertijd selecteren voor reiniging?

 

Er kan maar één zone tegelijkertijd worden geselecteerd voor reiniging.

 

De knop op de startpagina geeft de naam van mijn plattegrond weer. Waarom?

 

Dit houdt in dat er geen zones geselecteerd zijn en dat de robot, wanneer die via de app wordt gestart, de gehele opgeslagen plattegrond reinigt.

 

De knop op de startpagina geeft “All Floor Plans” (Alle plattegronden) aan. Waarom?

 

In dit geval zijn er meerdere plattegronden opgeslagen (bijv. meerdere verdiepingen). Wanneer de robot de opdracht krijgt om te reinigen, stelt die automatisch vast welke plattegrond er moet worden gebruikt.

 

Hoe reinig ik de gehele plattegrond wanneer ik eerst een zone heb gereinigd?

 

Is de zone nog steeds geselecteerd, hef die selectie dan op door op de zone te tikken en vervolgens op de groene bevestigingsknop te drukken. De robot kan dan uw gehele plattegrond reinigen.

 

Wat gebeurt er wanneer de robot nog bezig is met het reinigen van een bepaalde zone wanneer de reiniging van een andere zone volgens de planning zou moeten starten?

 

In dit geval wordt de tweede reiniging geannuleerd. Wij raden aan om voldoende tijd in te calculeren voor de reiniging van elke zone.

 

 

Let’s keep in touch

Join our mailing list for exclusive offers and news about products from Neato.

Compare Robot Vacuum models

Add at least two models to compare features

Compare selected
Can we help?