Takuu ja korjaus

Kahden vuoden rajoitettu takuu

Neato Robotics, Inc

Viimeksi päivitetty 3/2017.

Rajoitettu valmistajan takuu

Näiden ehtojen mukaisesti Neato Robotics, Inc. takaa alkuperäiselle ostajalle (”sinä”), että Neato Robotics -laitteistotuotteessa (”tuote”), akkuja lukuun ottamatta, ei esiinny materiaali- tai valmistusvikoja 1 vuoden kuluessa alkuperäisestä ostopäivästä. Akkuihin pätee kuuden (6) kuukauden takuuaika, jolloin ”takuuaika” tulkitaan vastaavasti tässä asiakirjassa. Mikäli ostettu tuote on Neaton sertifioima kunnostettu tuote, siihen pätee kolmen (3) kuukauden takuuaika, jolloin ”takuuaika” tulkitaan vastaavasti tässä asiakirjassa. Löydät tämän rajoitetun takuun täydelliset tiedot valitsemalla tuotteesi sivustomme www.help.neatorobotics.com verkkotukiosasta. Paitsi kun sovellettava laki niin kieltää, tätä takuuta ei voi siirtää ja se koskee vain alkuperäistä ostajaa. Jos toimit kuluttajana, tämä rajoitettu takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Oikeuskeinot

Suurimmassa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa Neato Roboticsin koko korvausvastuu ja ainoa oikeuskeinosi takuun alaisen vian korjaamiseen takuuaikana on Neato Roboticsin harkinnan mukaan 1) korjata tai vaihtaa tuote tai 2) jos Neato Robotics ei voi kohtuullisesti korjata tai vaihtaa tuotetta, palauttaa maksettu hinta sillä ehdolla, että tuote ja sen kuitti tai myyntitosite palautetaan ostopaikkaan tai muuhun Neato Roboticsin ilmoittamaan paikkaan. Kuljetuksesta tai käsittelystä voidaan veloittaa, paitsi jos sovellettava laki kieltää sen. Neato Robotics saattaa harkintansa mukaan käyttää, uusia, kunnostettuja tai hyväkuntoisia käytettyjä osia tuotteen korjaukseen tai vaihtoon. Vaihtotuotteen takuu jatkuu alkuperäisen takuuajan loppuun asti tai kestää kolmekymmentä (30) päivää vaihtotuotteen lähetyspäivästä sen mukaan, kumpi on pitempi, tai jonkin lisäajanjakson, jota saatetaan soveltaa oman maasi lainkäyttöalueella.

Takuutuen saaminen

Ennen kuin teet takuuhakemuksen, hae sivuston www.help.neatorobotics.com tukiosasta teknistä apua. Jos et voi ratkaista robottisi ongelmaa, kaikki takuuhakemukset ja muut tuotteeseen liittyvät kysymykset pitää osoittaa suoraan Neato Roboticsille tai valtuutetulle Neato-kumppanille. Neato Roboticsin ja valtuutettujen Neato-kumppanien osoitteet löytyvät verkko-osoitteesta www.help.neatorobotics.com/support, josta voit valita oman maasi ja napsauttaa kohtaa Takuu ja korjaus.

Rajoitukset

Tämä rajoitettu takuu ei koske kuluvia osia, kuten akkuja, suodattimia tai harjoja, joihin kohdistuu normaalia kulumista, eikä ongelmia tai vaurioita, joiden syynä on 1) onnettomuus, kaltoinkohtelu, väärinkäyttö tai tuotteen luvaton korjaus, muutos tai purku tai rungon avaaminen, 2) virheellinen käyttö tai kunnossapito, tuotteen ohjeiden vastainen käyttö tai liittäminen jännitteeltään väärään sähkönsyöttöön, 3) tuotteen piittaamaton käyttö tai hoito, laiminlyönti tai huolimaton käyttö tai väärinkäyttö, 4) sellaisten kuluvien osien, varaosien ja lisävarusteiden, kuten akkujen, käyttö tuotteessa, joita Neato Robotics ei ole tuottanut tai suositellut, paitsi jos sovellettava laki kieltää moisen rajoituksen, 5) se, että ostaja tai kolmas osapuoli ei noudata myyjän määrittämiä tuotteen käyttö- ja säilytysympäristön vaatimuksia ja 6) käyttö kaupallisessa ympäristössä, koska tuote on suunniteltu vain kotikäyttöön. Suurimmassa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa tämä rajoitettu takuu ei myöskään koske tuotteita, 1) joita käytetään ostomaan ulkopuolella, 2) joita ei ole ostettu Neato Roboticsin valtuuttamalta jälleenmyyjältä, 3) joita muut osapuolet kuin Neato Robotics, Inc. tai sen valtuuttamat asiamiehet ovat korjanneet tai muuttaneet, 4) joiden sarjanumero on muutettu tai poistettu, tai 5) joita ulkoiset tekijät, kuten kuljetus, sää, sähkökatko tai sähköpiikki, ovat vahingoittaneet. KAIKKI HILJAISET KAUPPAKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT RAJOITTUVAT SOVELLETTAVAN ILMAISTUN TAKUUN KESTOON. KAIKISTA MUISTA ILMAISTUISTA TAI HILJAISISTA TAKUISTA TAI EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN KOLMANSIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVISTA HILJAISISTA TAKUISTA JA KAIKISTA JÄLLEENMYYNNISTÄ TAI KAUPASTA JOHTUVISTA TAKUISTA, VAPAUDUTAAN. MIKÄÄN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN NEUVO TAI TIETO, JOKA ON SAATU MYYJÄLTÄ TAI MUUALTA, EI MUODOSTA TAKUUTA, JOS SITÄ EI OLE NIMENOMAAN ILMAISTU NÄISSÄ EHDOISSA. Eräillä lainkäyttöalueilla hiljaisen takuun kestoa ei saa rajoittaa, joten edeltävä rajoitus ei välttämättä koske sinua. Tämä rajoitettu takuu antaa sinulle tiettyjä lainmukaisia oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat lainkäyttöalueen mukaan.

Vastuuvapauslauseke

Tämä rajoitettu takuu on ainoa ja muut poissulkeva oikeuskeinosi Neato Roboticsia ja Neato Roboticsin ainoaa ja muut poissulkevaa tuotteesi vikojen korvausvelvollisuutta vastaan. SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA NEATO ROBOTICS, INC. EI OLE VASTUUSSA ERIKOISISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MYYNNIN TAI VOITTOJEN MENETYKSESTÄ, SÄÄSTÖJEN TAI MUIDEN ETUJEN TOTEUTUMATTOMUUDESTA TAI MUISTA TALOUDELLISISTA MENETYKSISTÄ (ENNAKOITAVISTA TAI MUISTA), JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA, RIIPPUMATTA KANTEEN LAKIPERUSTEESTA JA VAIKKA NEATO ROBOTICSILLE ON ILMOITETTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA NEATO ROBOTICSIN KOKO KORVAUSVELVOLLISUUS RAJOITTUU NEATO ROBOTICSIN HARKINNAN MUKAAN TUOTTEEN KORJAUKSEEN TAI VAIHTOON TAI MAKSETUN OSTOHINNAN PALAUTUKSEEN NÄIDEN EHTOJEN MUKAISESTI. Suurimmassa sovellettavan lain laajuudessa Neato ei ole vastuussa mistään tuotteen käytön aiheuttamien omaisuusvahinkojen korvaamisesta. Edellä mainitusta riippumatta tämä rajoitettu takuu ei sulje pois eikä rajoita i) mitään kansallisten lakien mukaisia lakisääteisiä oikeuksia eikä ii) mitään tuotteen myyjään kohdistuvia oikeuksiasi. Tämä rajoitettu takuu ei myöskään mitenkään rajoita tai sulje pois Neato Roboticsin korvausvelvollisuutta, jota ei sovellettavan lain mukaan voi rajoittaa tai sulkea pois. Eräillä lainkäyttöalueilla satunnaisia tai välillisiä vahinkoja ei saa sulkea pois tai rajoittaa, joten edeltävät rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

Ei muita takuita

Kukaan Neato Roboticsin jälleenmyyjä, asiamies tai työntekijä ei saa tehdä tähän rajoitettuun takuuseen mitään muutoksia, pidennyksiä tai lisäyksiä. Neato Robotics, Inc. 50 Rio Robles, San Jose, California 95134 USA

Korjaukset

Ota yhteyttä Neaton valtuuttamaan korjaamoon

Yhdysvallat ja Kanada

funaiifixrobot

Euroopan Unioni

LetMeRepair logo

Yhdysvaltojen, Kanadan ja EU:n ulkopuoliset maat: pyydä apua valtuutetulta kumppanilta, jolta ostit robotin

Can we help?